Declaratie Nefinanciara

Declaratie Nefinanciara

In conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, societatea OSF GLOBAL SERVICES SRL are obligația legala sa furnizeze informații nefinanciare privind aspecte de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției si a darii de mita, informații care sunt prezentate in acest raport.

Prezentul raport face referire la anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, evidențiind informații financiare si non-financiare conform reglementărilor in vigoare si acopera operatiunile desfasurate in Romania.